Postdiligenserna i Sverige

Pris:50.00SEK
Köp

48 s., repro

Den av det svenska postverket bedrivna omnibusrörelsen - postdiligenstrafiken har i första hand tillkommit för att i sådana landsändar, där järnvägsförbindelse saknas, tillgodose ortsbefolkningens behov av kommunikationer. Tack vare sin sträckning genom natursköna trakter lämpa sig emellertid många av diligenslinjerna även för turistfärder. Ofta följa diligenserna älvdalarna, vilka i allmänhet erbjuda synnerligen vackra och omväxlande scenerier.

Diligenslinjerna utgå i regel från järnvägsstation; tidtabellerna äro så lagda, att förbindelse erhållas med de viktigaste tågen.